Een stukje Bornse geschiedenis

In 1966 ziet Inpajoko het levenslicht

In 1966 is Inpajoko opgericht. Aanleiding hiervoor is het ontstaan van de “beatmis”. In de RK kerk kregen leken de mogelijkheid eucharistievieringen in hun geheel te verzorgen, begeleid door hedendaagse muziek.

Een groep enthousiaste jonge mensen, begeleid door o.a. Zr. Josephine van Amersfoort, zet zich in om de hits van die tijd van “religieuze” teksten te voorzien en deze te gebruiken tijdens de vieringen, waarvoor zij ook de liturgie zelf samenstelden.

De naam Inpajoko is ook typisch voor die tijd: INter PArochieel JOngeren KOor. Een koor met als doel het verzorgen van vieringen in met name de Bornse katholieke kerken (de Theresiakerk en de St. Stephanuskerk).

Kerkkoor wordt popkoor

Sinds begin 2000 wordt het voor Inpajoko onmogelijk om aan de oorspronkelijke doelstellingen (het zelf organiseren van vieringen in de RK kerken in Borne) te blijven vasthouden. De RK kerk werkt niet meer mee aan de zelf samengestelde liturgie en de wijze waarop muziek en liturgie samengevoegd worden tot een moderne viering die met name ook jongere kerkgangers aanspreekt.

Rond ons 50 jarig jubileum is dan ook de omschakeling van een kerkkoor naar een popkoor gemaakt; we zingen weinig tot geen “echte” kerkliederen meer en werken zonder bladmuziek tijdens optredens.

Inpajoko treedt vaker en vaker “buiten de kerk” op. Wel blijft ons doel om muziek te maken voor iedereen die dat op prijs stelt overeind.

Muziek verbindt!

Zo’n twee jaar na ons 50 jarig jubileum organiseren we voor het eerst een groot concert, samen met andere “acts”. Deze samenwerking is zo goed bevallen, dat we dit vaker wilden gaan doen. De concept “Muziek verbindt” is geboren.

Onder dit motto organiseren wij samen met andere muziekgroepen, bands, duo’s, koren, harmonie-orkesten, etc. met “Bornse” roots concerten in de gemeente Borne. Voorbeelden hiervan zijn de TOP 2000 concerten, “We zijn er weer” en de Bornse Christmas Sing-a-long. Hiermee wordt onze identiteit bestempeld; samen muziek maken en daar veel plezier aan beleven.